Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Dział Nauki

ul. Śniadeckich 2
Budynek A, pok 23, 616, 617, 625, 626, 627

Tel. Sekretariat (+48-094) 34 78 626
Tel./fax (+48-094) 34 60 374

 

Merytoryczną działalność nadzoruje
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju - dr hab. inż. Witold Gulbiński, prof. PK

 

Pracownicy

 

mgr inż. Ludmiła Kawczyńska - Kierownik Działu,
pokój 627 (VI piętro), tel. 34 78 627, ludmila.kawczynska@tu.koszalin.pl
prowadzi zagadnienia:1c-d, 2, 4, 13 

 

lic. Magdalena Małecka - st.referent ds. rozwoju kadry naukowej
pokój 626 (VI piętro), tel. 34 78 626, magdalena.malecka@tu.koszalin.pl
prowadzi zagadnienia: 1e, 9, 10, 11, 13

 

mgr Maria Pelc - specjalista ds. współpracy zagranicznej,
pokój 617 (VI piętro), tel. 34 78 617, maria.pelc@tu.koszalin.pl
prowadzi zagadnienia: 1b, 5, 6, 7, 8, 13.

 

mgr Agnieszka Wojcieszonek - specjalista ds. działalności badawczej,
pokój 617 (VI piętro), tel. 34 78 617, agnieszka.wojcieszonek@tu.koszalin.pl
prowadzi zagadnienia: 1a, 2, 3, 4, 12, 13.

 

mgr inż. Adrian Ulański - samodzielny technik
pokój 616 (VI piętro), tel. 34 78 616, adrian.ulanski@tu.koszalin.pl

prowadzi zagadnienia: 14
 

Biuro Współpracy Międzynarodowej


Zakres działalności

 

1. Obsługa i koordynacja współpracy Uczelni z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w oparciu o ustawę o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238/2005, poz. 2390, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze w zakresie obejmującym:

a)    działalność statutową - działalność statutowa jednostki naukowej, badania służące rozwojowi młodych naukowców, badania wspólne prowadzone przez sieci naukowe, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej,

b)    inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych - m.in. aparatura naukowo-badawcza, rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki,

c)     projekty badawcze - obejmujące badania podstawowe z określonej dyscypliny naukowej lub interdyscyplinarne,

d)    projekty rozwojowe - obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe,

e)     programy i przedsięwzięcia określane przez ministra - nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (wiek do 35 lat).

2. Informowanie, konsultacje i pomoc w przygotowywaniu wniosków i rozliczeń dotacji wymienionych w pkt. 1.

3. Informowanie, konsultacje i pomoc w przygotowywaniu wniosków finansowanych z funduszy strukturalnych w zakresie działalności badawczej, w tym: informacje o ogłoszonych konkursach, wymogach przygotowania wniosków, wkładu własnego, prowadzenie ewidencji składanych wniosków.

4. Współdziałanie w zakresie zawierania umów oraz nadzorowanie realizacji projektów, o których mowa w punkcie 1 i 3.

5. Współpraca z fundacjami i instytucjami współfinansującymi programy badawcze i wyróżniającymi za działalność badawczą oraz sektorem gospodarki.

6. Prowadzenie Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Działalność informacyjna i szkoleniowa.

7. Prowadzenie zagadnień związanych z umowną działalnością badawczą.

8. Prowadzenie zagadnień związanych z działalnością wspomagającą badania – konferencje naukowe, wnioski o dotacje uzupełniające z innych źródeł.

9. Sprawy związane z rozwojem kadry (m.in. stypendia naukowe i urlopy naukowe, stypendia dla cudzoziemców, zatrudnianie kadry profesorskiej).

10. Sprawy związane z nagrodami i odznaczeniami dla kadry naukowej.

11. Wydaje dyplomy ukończenia studiów doktoranckich.

12. Gromadzi dorobek publikacyjny jednostek naukowych.

13. Przygotowuje sprawozdawczość i informacje o działalności naukowo-badawczej oraz rozwoju kadry naukowej.

14. Sprawy zawiązane z patentami i ochroną własności intelektualnej

 

 


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl