Politechnika Koszalińska stawia na nowoczesność

Atrakcyjne szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów, staże i wizyty studyjne w firmach wdrażających nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne, udział w seminariach prowadzonych przez naukowców z zagranicy i wprowadzenie zmian w sposobie zarządzania uczelnią - to tylko część zadań realizowanych w ramach wieloletniego projektu podniesienia jakości i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej i zmian w organizacji uczelni. „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej” – tak brzmi pełna nazwa projektu - to ogromne, wieloetapowe i wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie, którego celem jest wzrost jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej uczelni i usprawnienie zarządzania całą instytucją.

– To cały wachlarz działań, które zmienią naszą uczelnię. Dzięki nim będzie ona jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby otoczenia – podkreśla dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej.

Realizacja projektu obliczona jest na cztery lata i potrwa do końca sierpnia 2022 roku. Całkowity koszt wyniesie około 12 milionów złotych i niemal w całości zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej: http://www.tu.koszalin.pl/art/1586