Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Praktyczne szkolenia dla studentów

Z dniem 1 września 2018 r. Politechnika Koszalińska rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020 pn. „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”.

W ramach Projektu realizowane będą m.in. następujące kursy i szkolenia dla studentów:

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Kierunek Geodezja i Kartografia

 • Kurs modelowania danych 3D w programie Revit I i II ST - szkolenie pozwala na zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami programu Revit.
 • Kurs obsługi UAV - szkolenie pozwala na uzyskanie uprawnień do lotów UAV wykorzystywanych w nowoczesnej fotogrametrii.

 

Kierunek Budownictwo

 • Warunki kontraktowe FIDIC w praktyce – szkolenie obejmuje wprowadzenie do FIDIC  oraz praktyczne wskazówki dla: kierownika kontraktu, wykonawcy, pracowników wykonawcy oraz zamawiającego i inżyniera.
   
 • Warunki kontraktowe FIDIC w procesie inwestycyjnym – szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg warunków kontraktowych FIDIC,  z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego i prawa unijnego.
   
 • Modelowanie i analiza konstrukcji w środowisku SIMULIA-ABAQUS – praktyczny kurs nauki modelowania oraz obliczeń konstrukcji inżynierskich i budowlanych, w ujęciu metody elementów skończonych, przy pomocy zaawansowanego oprogramowania CAE - SIMULIA–ABAQUS.
   

Kierunek Inżynieria Środowiska

 1. AutoCAD Stopień II - szkolenie z programu AutoCAD pozwalające na uzyskanie wiedzy dotyczącej korzystania z zaawansowanych funkcji programu AutoCAD oraz rozszerzenie umiejętności pracy z programem AutoCAD w zakresie projektowania.
 • AutoCAD Civil 3D Stopień I - szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności pracy z programem AutoCAD Civil 3D.
   
 • AutoCAD Civil 3D Stopień II – szkolenie umożliwiające nabycie zaawansowanej wiedzy nt. projektowania wielowymiarowego, dodatkowej funkcjonalności oferowanej przez program, metod konfiguracji oraz dostosowania programu AutoCAD Civil 3D do swoich potrzeb. 
   
 • Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej - szkolenie umożliwiające rozszerzenie umiejętności hydraulicznego modelowania sieci wodociągowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

 

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

Kierunek Informatyka

 • Podstawy programowania w języku Python - Akademia Python – szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności posługiwania się językiem Python, będącym obecnie czwartym językiem programowania na świecie.
   
 • Zaawansowane programowanie w języku Python – Akademia Python 2 - szkolenie umożliwiające poznanie dodatkowych bibliotek rozszerzających język Python.
   
 • Bezpieczeństwo systemów mobilnych - rozszerzenie zagadnień z bezpieczeństwa systemów mobilnych.
   
 • Programowanie zaawansowane na platformę Android – szkolenie obejmujące zaawansowane techniki programowania na najbardziej popularną platformę mobilną Android.
   
 • Projektowanie stron www na urządzenia mobilne – szkolenie ma na celu poznanie specyfiki tworzenia stron internetowych na urządzeniach mobilnych.
   
 • Projektowanie w językach skryptowych – szkolenie umożliwiające opanowanie automatyzacji pewnych elementów zawodu testera i ewentualne wyeliminowanie błędów  etapach projektowania oprogramowania.
   
 • SCRUM Master – kurs ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat sposobów tworzenia oprogramowania.
   
 • ISTQB Foundation - kurs ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat testowania oprogramowania.
   
 • Programowanie w chmurze – kurs ma na celu uzyskanie wiedzy o programowaniu w chmurze, aktualnie najbardziej popularnym środowisku.
   
 • Programowanie zaawansowane w wybranych językach programowania (np.. C#, Java, Python) –  rozszerzenie zagadnień w wybranym języku programowania.
   
 • Zagadnienie bezpieczeństwa w systemie Linux – kurs ma na celu przedstawienie aspektów bezpieczeństwa dla programistów w systemie Linux.
   
 • Zagadnienie bezpieczeństwa w systemie Windows – kurs ma na celu przedstawienie aspektów bezpieczeństwa dla programistów w systemie Windows.

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Kierunek Energetyka

 • Basic Safety Training - szkolenie z zakresu obsługi turbin wiatrowych – Działania ratownicze w warunkach działania turbin wiatrowych, zawiera:

- GWO Working at heights – Praca na wysokości

- GWO First aid – Pierwsza pomoc

- GWO Manual handling – Wykonywanie czynności manualnych

- GWO Fire awareness – Ratownictwo przeciwpożarowe

- GWO Sea survival – Ratownictwo morskie

 

 • Basic Technical Training - szkolenie z zakresu obsługi turbin wiatrowych – Obsługa techniczna turbin wiatrowych, zawiera:

- GWO – Elektryka

- GWO – Mechanika

- GWO – Hydraulika

 

 • F-gazy kat. I – szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące prac (instalacja, konserwacja, serwisowanie) przy urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła.

 

Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 • Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny systemu HACCP - celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizacji audytów wewnętrznych wg systemu HACCP oraz umiejętności pełnomocników do spraw bezpieczeństwa jakości zgodnie z HACCP. 
 • Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 - szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić funkcję audytorów wewnętrznych, specjalistów ds. jakości i/lub bezpieczeństwa, członków zespołu HACCP.

 

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

 • Narzędzia projektanta na przykładzie Autodesk Inventor Stopień I i II – swoim zakresem obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika. 
   
 • Szkolenie z programowania frezarek CNC systemem HAAS – szkolenie z zakresu programowania i obsługi frezarek CNC wykorzystujących system programowania HAAS. Swoim zakresem obejmuje wszystkie etapy pracy operatora frezarek CNC. 
   
 • Szkolenie z programowania tokarek CNC systemem HAAS – szkolenie z zakresu programowania i obsługi tokarek CNC wykorzystujących system programowania HAAS. Swoim zakresem obejmuje wszystkie etapy pracy operatora tokarek CNC.
   
 • Zagadnienia nieliniowe, kontakt w MES - szkolenie z zakresu analizy nieliniowej problemów inżynierskich z wykorzystaniem systemu ANSYS. 
   
 • Praktyczne zastosowanie metody elementów skończonych - szkolenie z zakresu wykorzystania symulacji komputerowych, przy użyciu metody elementów skończonych
  do rozwiązywania różnorodnych problemów z zakresu budowa i eksploatacja maszyn.

 

WYDZIAŁ NAUK  EKONOMICZNYCH

Kierunki:  Zarządzanie, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość

 • Certyfikowany Kurs Business English - kurs ma na celu czynne opanowanie języka w biznesie, a także przygotowanie uczestnika do zdania międzynarodowych egzaminów TOEIC  
   
 • Kurs dla kandydatów na księgowego - kurs I stopnia - kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do pracy w charakterze księgowego.
   
 • Praktyczne aspekty prowadzenia biznesu - kurs ma na celu przekazanie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji w zakresie skutecznego zapoznania się z praktycznymi problemami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
   
 • Techniki sprzedaży - kurs ma na celu przekazanie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji w zakresie skutecznego zarządzania procesem sprzedaży.
   
 • Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów - kurs ma na celu przekazanie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji w zakresie tworzenia oraz rozwoju start-upów, zarówno   w firmach prowadzących wyłącznie działalność online, jak i offline’owych. 
   
 • Zarządzanie produktem - kurs ma na celu przekazanie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji w zakresie zarządzania produktami.

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I EDUKACJI

Kierunek Mechatronika

 • Autodesk Inventor Stopień I i II – kurs swoim zakresem obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika. 
 • Autodesk AutoCAD Stopień I i II – kurs umożliwiający uzyskanie wiedzy dotyczącej modelowania części parametrycznych, projektowania elementów mechanicznych, sporządzania dokumentacji technicznej oraz sposobów wykorzystywania narzędzi CAD w procesie projektowania.

 

INSTYUT WZORNICTWA

Kierunki Architektura Wnętrz oraz Wzornictwo Przemysłowe

 • Autodesk Inventor Stopień I i II  – kurs ma na celu rozszerzenie umiejętności projektowania przestrzennego, przygotowania dokumentacji rysunkowej i korzystania z baz danych elementów znormalizowanych. 

 

WYDZIAŁ PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

Kierunek Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

 • Autodesk Inventor Stopień I – Kurs obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika.    
 • Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie -  operator/programista CNC - kurs obejmuje naukę samodzielnej obsługi i programowania przemysłowych obrabiarek CNC, obróbki wyrobów zgodnie z dokumentacją technologiczną.
       
 • Programowanie sterowników logicznych SIEMENS Simatic - kurs podstawowy – kurs ma na celu nabycie umiejętności konfiguracji, obsługi i programowania sterowników Siemens Simatic stosowanych w układach automatyki.

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.power.tu.koszalin.pl

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl