Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Prorektor Witold Gulbiński odebrał nominację profesorską

Prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński – 7 marca br. – odebrał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską. Naukowiec znalazł się w gronie 54 nauczycieli akademickich, którzy tego dnia otrzymali akty nominacyjne. Profesor nauk technicznych Witold Gulbiński ukończył kierunek Inżynieria Materiałowa na Politechnice Koszalińskiej, gdy uczelnia była Wyższą Szkołą Inżynierską (1974). Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Inżynierii Materiałowej w zakresie technologii materiałów elektronicznych (1978). Pracę doktorską obronił w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (1988). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (2007). Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Dorobek naukowy prof. Gulbińskiego zawarty jest w kilkudziesięciu artykułach naukowych i referatach wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach naukowych. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych pozostaje wytwarzanie i badania cienkich warstw wieloskładnikowych tlenków
i nanokompozytów na bazie azotków i węglików metali przejściowych.

Prof. Witold Gulbiński był w latach 2008-2012 prorektorem ds. kształcenia, a od 2012 roku jest prorektorem ds. nauki i rozwoju Politechniki Koszalińskiej.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl